De
spelregels

 

 

Eigen risico en aansprakelijkheid/ verkeersregels / slecht weer scenario

Deelname aan de fietstochten van de Toer de Biesieklet geschiedt geheel op eigen risico!

De organisatie adviseert alle deelnemers, met name diegenen die met een racefiets zullen meefietsen, om een helm te dragen.

De Stichting Toer de Biesieklet, haar bestuur alsmede de overige organisatoren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of letselschade van deelnemers, eventueel toegebrachte schade door deelnemers aan derden, materiaalschade of schade van of veroorzaakt door een deelnemer van welke aard dan ook voortvloeiend uit de deelname aan een van de fietstochten.

De fietsroutes zijn met grote zorgvuldigheid uitgezet. Niettemin kan het voorkomen dat enkele routebordjes van de ANWB op de dag van de fietstochten om welke reden dan ook verminderd zichtbaar zijn ofwel zijn verdwenen of dat doorgang van een of enkele wegen tijdelijk niet mogelijk..Wij vragen begrip hiervoor.De organisatie benadrukt dat de fietstochten geen wedstrijd zijn, dat elke deelnemer de gebruikelijk geldende verkeersregels in acht dient te nemen en dat veiligheid van de deelnemers alsmede de overige weggebruikers voorop staat!

Slecht weer scenario, afgelasten van de tochten

De organisatie zal bij verwacht (zeer) slecht weer of andere, naar inzicht van het bestuur van de stichting valide redenen, de fietstochten en de activiteiten daaromheen geheel kunnen afgelasten.

Uiteraard zal dit, zo mogelijk, tijdig per email aan de deelnemers worden doorgegeven en/of op de website worden aangegeven.

In het geval dat de tocht afgelast wordt zal het door de deelnemers gestorte bedrag ten behoeve van het gemelde goede doel op de stichtingsrekening worden aangehouden en zal de organisatie in eerste instantie een nieuwe datum zoeken om de tocht opnieuw te organiseren.

Mocht dit om welke reden niet meer binnen redelijke tijd mogelijk zijn dan zal de organisatie de deelnemers per email hierover informeren en zal de tocht het volgend jaar georganiseerd worden waarbij het inschrijfgeld van de deelnemers eveneens ten behoeve van het gemelde goede doel onder de stichting blijft staan.

Middels inschrijving en betaling van het inschrijfgeld gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande.